ZMLUVY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
28.03.2019 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 3/2019/P 1 000.00 €