Začiatok letnej prípravy

Po mesačnej pauze Vás chceme dňa 7.8.2017 privítať na prvom informačnom tréningu, ktorý sa uskutoční v priestoroch telocvične Juhoslovanská 2, o 9.30 hod.
Ročník narodenia 2007 a mladšie začnú prípravu 4.9.2017 o 15.00 hod v priestoroch telocvične Juhoslovanská 2.