Projekt Her World

Druhý júnový týždeň,  v rámci projektu Her World. Her rules prebiehal v telocvični CVČ na Juhoslovanskej 2 týždeň otvorených dverí v CBK. Počas tohto týždňa sme v našej telocvični privítali dievčatá z okolitých základných škôl. Na ihrisku ich čakalo niekoľko stanovíšť, kde si preverili svoju obratnosť, rýchlosť a skočnosť. Všetky malé športovkyne si za svoju šikovnosť vyslúžili aj malú odmenu.