CBK MINIBUSEUROPA ŤAHANOVCE KOŠICE

 

IČO: 484 112 72

ZŠ Juhoslovanská 2
040 13 Košice

 

Prezident klubu:
Ing. Vladimíra Daňková

e-mail: cbk.kosice@gmail.com

Ing. Miroslav Dirga
mobil: 0908 881 466;

e-mail: m.dirga@centrum.sk

 

Tréneri:

1. liga ženy:
Ladislav Janošov 
- tréner 
Miroslav Dirga - asistent trénera
Otakar Hrabovský - asistent trénera

Žiačky:
Vladimíra Daňková 
- tréner 

Mladšie žiačky:
Vladimíra Daňková 
- tréner
Miroslav Dirga - asistent trénera

Staršie mini žiačky:
Miroslav Dirga 
- tréner
Vladimíra Daňková - asistent trénera

Mladšie mini žiačky:

Miroslav Dirga - asistent trénera

Deti - predškolský vek:
Miroslava Sýkorová 
- tréner

Správca web stránky:

Vladimír Mantič         email:vladimirmantic@gmail.com