KAMPAŇ

Vážené basketbalistky, basketbaloví nadšenci,

Slovenská basketbalová asociácia získala prostriedky z FIBA týkajúce sa projektu na popularizáciu ženského/dievčenského basketbalu.

Projekt je rozdelený na dve časti.

Kampaň – Her World Her Rules
Grantová výzva
 

Súčasťou kampane je promo video  a link na stránku, kde si rodičia deti v danom regióne môžu nájsť klub a prihlásiť svoju dcéru na basketbal. 

LINK:

https://www.slovakbasket.sk/her-world-her-rules/

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=zr9qVy-H3rM&t