BABY BASKETBAL

Zapojte aj vy svoje detičky do našej basketbalovej rodiny

 

Kategória: Dievčatá predškolského veku

Formujeme vzťah detí k basketbalu ako k športovému odvetviu už v predškolskom veku

Hravou a nenásilnou formou predstavujeme deťom základy basketbalu

Rôzne loptové hry, práca s baby basketbalovou loptou

Rozvoj pohybovej aktivity a vytváranie pozitívneho vzťahu k športovaniu u detí v predškolskom veku

Kontakt:   www.cbkminibuseuropa.sk

                    tel.č.: 0918 510 830 – Miroslava Sýkorová

                    tel.č.: 0908 881 466 - Ing. Miroslav  Dirga