Aj v roku 2019 môžeme prijať Vaše 2% z daní.

Vážení rodičia a priatelia nášho basketbalového klubu, touto cestou Vás chceme osloviť s možnosťou venovať 2% zo svojich odvedených daní za rok 2018 na rozvoj basketbalového rastu našich detí a nášho klubu. 

CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice je v zozname prijímateľov 2% z dane za rok 2018.

2-CBK_2019.pdf